Sản phẩm

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới gia đình 1Kw

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 21.490.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới gia đình 2Kw

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 37.990.000 

Tình trạng: Còn hàng

bộ phát điện mặt trời hòa lưới gia đình 3kw

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 58.680.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới gia đình 5Kw

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 88.890.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát Hybrid On Grid-5KW (GW5048D-ES)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 50.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát HYbrid On Growatt 5000HYP

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 56.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 5000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 21.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 3000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 15.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 10KN-DT (3 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 42.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 5000D-NS (1 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 26.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Thiết bị bù lưới thông minh 2KVA, có dự phòng

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 9.600.000 

Tình trạng: Còn hàng

Thiết bị bù lưới thông minh 3KVA, có dự phòng

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 9.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500E-15W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.050.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500G-6W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 950.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500C-5W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 780.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500F-15W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 950.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500H-10W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 950.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N510C-3W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 520.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500-3W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 650.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N510-3W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 425.000 

Tình trạng: Còn hàng

Điều khiển sạc MPPT ESMART3-30A/100V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.800.000  2.300.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 340w-72 Cell Mono

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 6.100.000  3.600.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 310w-Dòng Poly-Si

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 4.500.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 280w-60 cell Mono

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 4.300.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 250w-Dòng Poly-Si

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 3.375.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 160w-36Cell Mono

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.400.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 150w-Dòng Poly-Si

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.100.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 100w-36Cell Mono

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.500.000  1.200.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 100w-Dòng Poly-Si

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.450.000  1.100.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện mặt trời MINI-12VDC60W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.600.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện mặt trời MINI-12VDC120W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.190.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện mặt trời MINI-12VDC150W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.670.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện cho gia đình GD-300W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 5.790.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện hộ gia đình GD-500W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 8.290.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện cho gia đình GD-800W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 11.600.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hệ thống độc lập GD-1200W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 18.490.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện gia đình GD-1600W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 24.790.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hệ thống độc lập GD-2000W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 27.490.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hệ thống độc lập GD-2500W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 33.490.000 

Tình trạng: Còn hàng

Showing 1–39 of 97 results

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Bộ phát HYbrid On Growatt 5000HYP

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 56.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 5000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 21.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 3000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 15.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 10KN-DT (3 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 42.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 5000D-NS (1 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 26.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500E-15W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.050.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hotline tư vấn: 1900.0032