Hòa lưới hoàn toàn

Bộ hòa lưới Growatt 5000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 21.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 3000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 15.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 10KN-DT (3 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 42.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 5000D-NS (1 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 26.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới SUN1000W/22~60V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 5.100.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới SUN2000W/45~90V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 7.800.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới điện mặt trời 500W/22~60V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.920.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới điện mặt trời 500W/10.5~30V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.750.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới điện mặt trời 300W/22~45V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.680.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới điện mặt trời 300W/10.5~28V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.950.000 

Tình trạng: Còn hàng

Showing all 10 results

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Bộ phát HYbrid On Growatt 5000HYP

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 56.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 5000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 21.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 3000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 15.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 10KN-DT (3 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 42.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 5000D-NS (1 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 26.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500E-15W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.050.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hotline tư vấn: 1900.0032