Bộ kích điện pin mặt trời thành điện 220V

Thiếu tập tin đính kèm

Là thiết bị chuyển đổi điện mặt trời 12V/24V/48V được tích trữ ở acquy thành điện lưới 220V để sử dụng các thiết bị điện gia đình.

Bộ kích Sine chuẩn 3000W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 8.900.000 

Tình trạng: Còn hàng

Kích điện sin chuẩn 2000W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 4.850.000 

Tình trạng: Còn hàng

Kích điện sin chuẩn 1000W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 3.360.000 

Tình trạng: Còn hàng

Kích điện sin chuẩn 500W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.150.000 

Tình trạng: Còn hàng

Kích điện sin chuẩn 300W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.350.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ Kích Điện Sin Mô Phỏng 1000w

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.120.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ Kích Điện Sin Mô Phỏng 750w

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 685.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ Kích Điện Sin Mô Phỏng 550w

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 640.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ Kích Điện Sin Mô Phỏng 500w

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 480.000 

Tình trạng: Còn hàng

Showing all 9 results

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Bộ phát HYbrid On Growatt 5000HYP

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 56.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 5000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 21.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 3000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 15.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 10KN-DT (3 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 42.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 5000D-NS (1 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 26.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500E-15W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.050.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hotline tư vấn: 1900.0032