Đèn đường điện mặt trời

Đèn Đường 40W-12V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.200.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn Đường 30W-12V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.200.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn Đường 24W-12V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn Đường 12W-12V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 500.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn Đường 30W-12V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.200.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn Đường 20W-12V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Showing all 6 results

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Bộ phát HYbrid On Growatt 5000HYP

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 56.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 5000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 21.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 3000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 15.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 10KN-DT (3 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 42.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 5000D-NS (1 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 26.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500E-15W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.050.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hotline tư vấn: 1900.0032