Sản phẩm bán chạy

Bộ phát HYbrid On Growatt 5000HYP

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 56.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 5000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 21.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 3000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 15.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 10KN-DT (3 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 42.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 5000D-NS (1 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 26.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500E-15W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.050.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500G-6W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 950.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500C-5W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 780.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500F-15W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 950.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500H-10W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 950.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N510C-3W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 520.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500-3W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 650.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N510-3W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 425.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 340w-72 Cell Mono

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 6.100.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 100w-36Cell Mono

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.500.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện mặt trời MINI-12VDC60W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.420.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện mặt trời MINI-12VDC120W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.190.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện mặt trời MINI-12VDC150W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.670.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện cho gia đình GD-300W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 5.790.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện hộ gia đình GD-500W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 8.290.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện cho gia đình GD-800W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 11.600.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hệ thống độc lập GD-1200W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 18.490.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát điện gia đình GD-1600W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 24.790.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hệ thống độc lập GD-2000W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 27.490.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hệ thống độc lập GD-2500W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 33.490.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hệ thống độc lập GD-3000W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 44.200.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hệ thống độc lập GD-4000W-220VAC

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 52.990.000 

Tình trạng: Còn hàng

Điều khiển sạc MPPT SMART2-20A/150V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 3.800.000 

Tình trạng: Còn hàng

Điều khiển sạc MPPT ESMART3-20A/100V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 2.600.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ phát HYbrid On Grid-InfiniSolar 3Kw Plus

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 21.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Điều khiển sạc MPPT SMART2-60A/150V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 7.500.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ kích Sine chuẩn 3000W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 8.900.000 

Tình trạng: Còn hàng

Điều khiển sạc MPPT SMART2 -30A/150V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 3.980.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới SUN1000W/22~60V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 5.100.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới SUN2000W/45~90V

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 7.800.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ điều khiển sạc VMC-LMS-2410

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 650.000 

Tình trạng: Còn hàng

ĐÈN THẢM CỎ ĐIỆN MẶT TRỜI DTC-01

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 860.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 10w-Dòng Mono-Si

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 300.000 

Tình trạng: Còn hàng

Tấm pin năng lượng mặt trời 3w-Dòng Mono-Si

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 150.000 

Tình trạng: Còn hàng

Showing all 39 results

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Bộ phát HYbrid On Growatt 5000HYP

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 56.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 5000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 21.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Growatt 3000MTL-S

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 15.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 10KN-DT (3 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 42.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Bộ hòa lưới Goodwe 5000D-NS (1 PHASE)

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 26.000.000 

Tình trạng: Còn hàng

Đèn mặt trời VMC-N500E-15W

Nhà PP:VIMETCO

Giá: 1.050.000 

Tình trạng: Còn hàng

Hotline tư vấn: 1900.0032